روغن سیاه دانه سالمینه

خواص روغن سیاه دانه

خواص روغن سیاه دانه
سیاه دانه یا سیاه تخمه که به عربی شونیز گفته می شود، گیاهی است که دو گونه از آن در ایران وجود دارد. سیاه تخمه مزروع (NIGELLA SATIVA) که روی نان می ریزند و سیاه دانه دشتی یا وحشی (Nigella arvensis). یکی از ترکیبات این گیاه روغن سیاه دانه است که هم دارای مصرف خوراکی و هم دارای مصرف مالیدنی است: (بیشتر…)
Read More