بلاگ

پرس سرد بهترین روش روغن‌گیری

پرس سرد بهترین روش روغن‌گیری
با استفاده از روش‌های قدیمی طب سنتی ایران روغن دانه یا بذر با روش پرس سرد یا فشردن دانه بدون حرارت تهیه‌شده و روغن حاصله عاری از هرگونه افزودنی و یا نگه‌دارنده‌های شیمیایی است. این روش در قدیم و کتب طب سنتی به روش عصاری معروف بوده است. پرس سرد بهترین روش روغن‌گیری است ، به‌گونه‌ای که می‌توان بیشترین مواد مؤثر همچون ویتامین‌ها و  اسیدهای چرب یگانه و چندگانه را از دانه استخراج نمود. برای رسیدن به طع...
Read More